a group of people stand in front of a train

Advokathjælp til arbejdsskade

Rate this post

Hvor ofte har du ikke set den der stander nede i kantinen eller inde i kiosken, hvor du køber din kaffe: ”Pas på! Vådt gulv!” Det er bare så godt, at de sætter dem op. Standeren signalerer, at der er blevet gjort rent og at gulvet kan være glat. Du er derfor opmærksom og passer på ikke at falde. Men har du tænkt på, hvor mange arbejdsskader, der sker som følge af rengøring? Rengøringsassistenterne når nemlig ikke altid at få sat standeren op. De glider, falder og slår sig på et hårdt flisegulv. Måske brækker de et ben eller får en alvorlig hjernerystelse. Et hårdt gulv kan være ret farligt at falde på.

Tvister om erstatning

Det tænker du nok ikke over – og hvis det sker, så er det nok ikke så ofte. Den slags arbejdsskader er naturligvis uheldige. Der sker ulykker over alt. Men de kan udvikle sig til alvorlige tvister om arbejdsskadeerstatninger. Er rengøringsassistenten selv ansvarlig for sit uheld? Der findes jo jobs, der i deres natur er farlige og en ansat skal derfor selv tage ansvar for eventuelle ulykker. Er det arbejdsgiveren (rengøringsselskabet), der har ansvaret og derfor skal bruge sin arbejdsskadeforsikring? Eller er det kiosken, hvor assistenten gjorde rent den dag, der har ansvaret?

Gode arbejdsskadeadvokater

Det kan kun en arbejdsskade advokat svare på. I nogle tilfælde vil der ikke kunne tilkendes arbejdsskadeerstatning, fordi assistenten har skrevet under på, at han arbejder på eget ansvar og med viden om, at jobbet kan være farligt. I andre tilfælde vil arbejdsskadeadvokaten skulle føre lang korrespondance med arbejdsgiverens forsikringsselskab. I helt andre tilfælde kan der være tale om at både arbejdsgiverens og arbejdsstedets (kioskens) forsikringsselskaber skal dele ansvaret og betale erstatning til den uheldige person.

Jo, arbejdsskadesager kan blive komplicerede. Det er ikke kun erstatningens størrelse, der skal udmåles. Det handler også om, at den skal udbetales hurtigt. En rengøringsassistents privatøkonomi kan nemlig hurtigt blive væltet på grund af tabt arbejdsfortjeneste eller store udgifter til medicin og behandling mv. Det er slet ikke som andre erstatningssager. Fx sager om patienterstatning, der som regel følger en fastlagt procedure, hvor patientklagen indsendes, vurderes og en eventuel erstatning tilkendes.

Ikke nemme sager at håndtere

Nej, arbejdsskader er ikke altid nemme at håndtere. Heldigvis, så er det sådan, at bistand fra en dygtig erstatningsadvokat vil være gratis for den tilskadekomne. Dette kan være en stor lettelse for et menneske, der er kommet til skade på sit job, og som har en stram økonomi. Det tager nemlig tid at komme sig over en arbejdsskade. Dels er der den fysiske del, som skal være i orden: Fysioterapi og genoptræning kræver tålmodighed. Smertestillende medicin koster penge. Eventuelle psykiske problemer kan opstå på grund af inaktivitet og den stramme økonomi: Kan jeg blive boende? Har vi råd? Hvor lang bliver ventetiden, inden jeg kan komme i behandling? Jo, der er mange komplicerede elementer i sager, der handler om arbejdsskadeerstatning.

Heldigvis er både advokaterne og arbejdsgiverne ordentlige mennesker. De vil gøre deres bedste for, at kravet om arbejdsskadeerstatning bliver mødt hurtigst muligt. Den tilskadekomne skal derfor – hvis det er muligt – også gøre sit til, at han eller hun kan komme tilbage til jobbet så hurtigt som muligt.

Disclaimer

Flere artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *